Husorden for Bergmannhus

Husorden for Thurø Forsamlingshuses brugere

1. Den låneansvarlige har ansvaret for, at husordenen bliver overholdt og skal meddele et medlem af bestyrelsen konstaterede fejl eller mangler.

2. Efter brugen af lokalerne skal møbler sættes tilbage, borde aftørres, der skal ryddes op, og der skal fejes/støvsuges, gulvet i café og køkken vaskes evt. med specielt rengøringsmiddel(står i depotet). Alt ibrugtagen service vaskes op og affald skal kastes i de respektive beholdere, som står i køkkenet, og bringes i de korrekte affaldscontainere.

3. Svendborg Kommune har indført en ny affaldsordning, denne ordning skal vi anmode husets brugere overholde.

4. Toiletter skal rengøres - papirkurvene tømmes.

5.Før brugen af køkkenets maskiner skal vejledningen til disse gennemgås. Skader på hus eller inventar modregnes i depositum, overstiger skaderne depositumbeløbet, skal lejer betale for skaderne

6. Der må ikke, ved de angivne flugtveje, opstilles møbler eller lignende i forbindelse med arrangementer.

7. Bestyrelsesmedlemmer og håndværkere skal have adgang til huset for udbedringer.

8. Den låneansvarlige kan med koden til nøgleboksen få nøglen til lokalerne, efter brug sættes nøglen tilbage i nøgleboksen. Endvidere skal den låneansvarlige sikre sig, at alle vinduer er lukket og døre er låst, og kaffemaskine, kogeplader og lys er slukket, når Forsamlingshuset forlades.

9. Der er vedtaget forbud mod åben ild, og rygning er forbudt, og der må ikke tændes op i pejsen. Dette af hensyn til den store mængde uerstattelige dokumenter, der befinder sig i arkivet på 1.sal. Rygning kan kun foregå udendørs og i behørig afstand fra huset. Cigaretskod skal kastes i dertil indrettede beholdere.

10. Kode til trådløst internet kan udleveres sammen med nøgle.

11. Husdyr må ikke medbringes.

12. Det er forbudt at køre på rulleskøjter, løbehjul eller lignende i kulturhuset.

13. Kulturhusets personale har ret til at skride ind over for personer, der opfører sig upassende.

14. Der må ikke spilles musik efter kl. 22.00. Minimer støj - tage hensyn til naboerne.

Bestyrelsen for Bergmannhus - Revideret 20. marts 2022

Del siden